Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Delegació de Catalunya.

Galeria multimèdia

Vídeos

 • En els vídeos es pot veure cucs amb la mateixa edat cronològica de 20 dies, d'un cuc silvestre [vídeo esquerra] i una variant longeva (liv-7) [vídeo dreta]. Es pot observar que liv-7 es mou molt més, com si tingués una edat cronològica menor. Vídeos: Manuel Muñoz. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO)

 • En els vídeos es pot veure cucs amb la mateixa edat cronològica de 20 dies, d'un cuc silvestre [vídeo esquerra] i una variant longeva (liv-7) [vídeo dreta]. Es pot observar que liv-7 es mou molt més, com si tingués una edat cronològica menor. Vídeos: Manuel Muñoz. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO)

 • Filmació realitzada durant vuit hores on es veuen embrions de tipus salvatge [a dalt] i mutants ced-1 [a baix]. En els embrions, es pot veure com les cèl·lules moren i s'acumulen formant petits 'botons'. Al final del vídeo, alguns d'aquests botons es marquen amb fletxes. A l'embrió mutant CED-1 (e1735) s'acumulen restes de cèl·lules, perquè falla la fagocitosi de les cèl·lules mortes (Horvitz et al 1983, Ellis et al 1991, Zhou et al 2001). Vídeo: Bob Goldstein. C.elegans movies: http://www.bio.unc.edu/faculty/goldstein/lab/movies.html

 • Video de seguiment del cuc: es veu com les trajectòries poden ser rastrejades mentre el cuc s'arrossega lliurement en la superfície d'una placa d'agar. Autor: Will Ryu (U.Toronto, Canada), l'investigador principal del projecte Adaptive behaviour of C.elegans in complex sensory environments. Human Frontier Science Program (HFSP), (2011-2014). Ref. RGY0084/2011, conjuntament amb Frederic Bartumeus (CEAB-CSIC, Spain) i I. Nemenman (U. Emory, USA). Per gentilesa de Frederic Bartumeus.

 • Video on es veu el moviment del cuc C.elegans i es mostra el processat d'imatge per a la seva posterior anàlisi. Autor: Will Ryu (U.Toronto, Canada), l'investigador principal del projecte Adaptive behaviour of C.elegans in complex sensory environments. Human Frontier Science Program (HFSP), (2011-2014). Ref. RGY0084/2011. conjuntament amb Frederic Bartumeus (CEAB-CSIC, Spain) i I. Nemenman (U. Emory, USA). Per gentilesa de Frederic Bartumeus

 • Entrevista a Ben Lehner, especialista en el cuc Caenorhabditis elegans i investigador principal de la Unitat de Biologia de Sistemes EMBL-CRG, Centre de Regulació Genòmica (CRG). Font: Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)

Imatges natura

 • S'observen diverses cèl·lules bacterianes i de fongs en associació amb una mostra de C. elegans en una poma en descomposició, visualització amb microscòpia. Font: http://biology.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document Extreta de Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org. Aquesta imatge està sota llicència Creative Commons Reconeixement 2.5 Genèrica (CC BY).

 • Secció longitudinal d'un cuc hermafrodita de Caenorhabditis elegans. Autor: Gyll. Font: Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org (extreta de www.wormatlas.org) i modificada per Ivo Kruusamagi. Aquesta imatge està sota llicència Creative Commons Reconeixement i Compartir igual 3.0 No adaptada (CC BY-SA 3.0).

 • Imatge d'un cuc adult hermafrodita de Caenorhabditis elegans. Foto: Zeynep F. Altun, www.wormatlas.org. Aquesta imatge està sota llicència Creative Commons Reconeixement i Compartir igual 2.5 (CC BY-SA 2.5).

 • Imatge de microscòpia electrònica del nematode Caenorhabditis elegans. Font: Juergen Berger / Max Planck Institute for Developmental Biology, Tübingen, Alemanya

Imatges història

 • Retrat de Sydney Brenner, c.1960. Copyright: MRC Laboratory of Molecular Biology

 • Cuc mascle de l'espècie Caenorhabidits briggsae. Cortesia d'Eric Haag. University of Maryland: http://www.life.umd.edu/biology/haag/

 • Adult hermafrodita XX autofèrtil de l'espècie Caenorhabidits briggsae. És homozigot per a la mutació CBR-fem-3 (nm63), que inactiva a un gen clau de la determinació del sexe. A C. elegans, aquesta mutació converteix l'hermafrodita en una femella real (que s'ha de creuar amb un mascle per a reproduir-se). El fet que no passi a C. briggsae suggereix que les dues espècies convergiren a l'estat hermpafrodític per diferents vies genètiques. Cortesia d'Eric Haag. University of Maryland: http://www.life.umd.edu/biology/haag/

 • John Sulston al laboratori c.1985. Copyright: MRC Laboratory of Molecular Biology

 • Primer número de la revista ''Worm Breeder's Gazette'' (desembre de 1975). Artista de la portada: desconegut. http://www.wormbook.org/wbg/archive/. Aquesta imatge està sota llicència Creative Commons Atribució (CC BY)."

 • Portada del vuitè volum de ''Worm Breeder's Gazette''. Artista: Greg Nelson. http://www.wormbook.org/wbg/archive/. Aquesta imatge està sota llicència Creative Commons Atribució (CC BY)."

 • Portada i contraportada del desè volum de ''Worm Breeder's Gazette''. Artista portada: Greg Nelson i Contraportada: Denise Rubens. http://www.wormbook.org/wbg/archive/. Aquesta imatge està sota llicència Creative Commons Atribució (CC BY)."

 • Portada de l'onzè volum de ''Worm Breeder's Gazette''. Artista: Denise Rubens. http://www.wormbook.org/wbg/archive/. Aquesta imatge està sota llicència Creative Commons Atribució (CC BY)."

 • Portada del dotzè volum de ''Worm Breeder's Gazette''. Artista: desconegut. http://www.wormbook.org/wbg/archive/. Aquesta imatge està sota llicència Creative Commons Atribució (CC BY)."

 • Portada del catorzè volum de ''Worm Breeder's Gazette''. Artista: Giora Carmi. http://www.wormbook.org/wbg/archive/. Aquesta imatge està sota llicència Creative Commons Atribució (CC BY)."

Imatges laboratori

 • Superposició de 21 imatges confocals, acolorides de forma diferent per reflectir profunditat. La imatge dreta mostra la larva observada mitjançant contrast diferencial interferent. Foto: Peter Askjaer. Gentilesa de CIENCIATK (CSIC). Col·lecció FOTCIENCIA 07 FECYT-CSIC: www.cienciatk.csic.es

 • Es poden veure cucs on la proteïna daf-16 està marcada amb GFP (verd) en un fons genètic silvestre. La seva localització és pràcticament homogènia a les cèl·lules del cuc. Foto: Manuel Muñoz. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO)

 • Es pot veure el cuc amb la proteïna daf-16 marcada amb GFP (verd) en un fons mutant de la ruta de la insulina, que no funciona. Es pot veure que daf-16 es desplaça al nucli de totes les cèl·lules (son els punts que es veuen a la foto). Foto: Manuel Muñoz. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO)

 • Es poden veure cucs tenyits amb "oli vermell" que és un colorant específic de lípids. En aquest cas, es tracta de cucs silvestres. Fotos: Manuel Muñoz. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO)

 • Es poden veure cucs tenyits amb "oli vermell" que és un colorant específic de lípids. En aquest cas, es tracta de cucs silvestres. Fotos: Manuel Muñoz. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO)

 • Es poden veure cucs tenyits amb "oli vermell" que és un colorant específic de lípids. En aquest cas, es tracta de cucs silvestres. Fotos: Manuel Muñoz. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO)

 • Es poden veure cucs tenyits amb "oli vermell" que és un colorant específic de lípids. En aquest cas, es tracta de cucs silvestres. Fotos: Manuel Muñoz. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO)

 • Es poden veure cucs tenyits amb "oli vermell" que és un colorant específic de lípids. En aquest cas, es tracta de cucs silvestres. Fotos: Manuel Muñoz. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO)

 • Es poden veure cucs tenyits amb "oli vermell" que és un colorant específic de lípids. En aquest cas, es tracta de cucs silvestres. Fotos: Manuel Muñoz. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO)

 • Es poden veure cucs mutants obesos tenyits amb "oli vermell", colorant específic de lípids, els quals es tenyeixen més intensament que els silvestres. Fotos: Manuel Muñoz. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO)

 • Es poden veure cucs mutants obesos tenyits amb "oli vermell", colorant específic de lípids, els quals es tenyeixen més intensament que els silvestres. Fotos: Manuel Muñoz. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO)

 • Es poden veure cucs mutants obesos tenyits amb "oli vermell", colorant específic de lípids, els quals es tenyeixen més intensament que els silvestres. Fotos: Manuel Muñoz. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO)

 • Es poden veure cucs mutants obesos tenyits amb "oli vermell", colorant específic de lípids, els quals es tenyeixen més intensament que els silvestres. Fotos: Manuel Muñoz. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO)

 • Es poden veure cucs mutants obesos tenyits amb "oli vermell", colorant específic de lípids, els quals es tenyeixen més intensament que els silvestres. Fotos: Manuel Muñoz. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO)