Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Delegació de Catalunya.

Avís Legal

Amb l'objectiu de difondre la cultura científica, el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), en la Delegació de Catalunya, ha creat l'exposició virtual “Éssers modèlics. Entre la naturala i el laboratori” (web) que posa a disposició pública dels usuaris i la utilització estarà subjecta al que es regula en el present Avís Legal.

1. Informació legal
Les següents disposicions regulen les condicions d'ús relatives a la present lloc web a Internet, que la Delegació del CSIC a Catalunya posa al servei dels usuaris.L'accés i utilització del web atribueixen la condició d'usuari i impliquen l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.

2. Drets de Propietat Intel·lectual
La propietat dels continguts d'aquest web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, gràfics, imatges, links, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els “continguts”), correspon al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), o a tercers, si escau, sense que pugui entendre's cedits a l'usuari dret d'explotació algun més enllà del que s’especifica per al correcte ús del web. Els continguts del web procedents de tercers estan subjectes a diferents supòsits de drets de propietat intel·lectual com copyright, llicències de Creative Commons i Copyleft. La seva explotació ha de respectar aquestes llicències, per la qual cosa en cap cas s'eximeix a l'usuari de demanar el permís dels autors o de qui tingui la titularitat dels drets de propietat intel·lectual dels continguts que així ho especifiquin. Així mateix, queda prohibit eliminar o alterar qualsevol avís de drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual que aparegui al web, així com suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en la mateix. D'altra banda, l'usuari que aporti continguts a la secció del bloc perquè apareguin al lloc web accepta regir-se sota les mateixes consideracions.

3. Condicions d'ús del web

A. - Sobre l'ús
L'usuari s'obliga a fer un correcte ús del web, de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. Així mateix respondrà davant de la Delegació del CSIC a Catalunya o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. L'ús del web amb finalitats lesives de béns o interessos de la Delegació del CSIC a Catalunya o de tercers implicarà l'adopció de mesures legals contra els responsables de l'actuació indeguda.

B. - Sobre els continguts
Els continguts s'ofereixen únicament per a la consulta i utilització personal per part de l'usuari, mai per a ús comercial. Amb caràcter merament enunciatiu, l'usuari, d'acord amb la legislació vigent, s'ha d'abstenir de:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, difondre, divulgar, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats en la llei, aquells la llicència dels quals ho permeti (Creative Commons, Copy left) o expressament consentits per la Delegació del CSIC a Catalunya o per qui tingui la titularitat dels drets d'explotació en el cas.
  • Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'usuari o d'un tercer.

4. Exclusió de garanties i responsabilitats
El web inclou continguts proporcionats per tercers a la Delegació del CSIC a Catalunya, prèvia obtenció de permís i autorització d'utilització. Malgrat tot, el CSIC informa que qualsevol omissió de la propietat intel·lectual dels continguts ha estat involuntària. S'insta als tercers que així s'haguessin vist afectats a comunicar-ho a través del correu electrònic: essersmodelics@csic.es o lvalls@dicat.csic.es.

5. Protecció de dades de caràcter personal
Les dades personals que es demanarà a l'usuari s'utilitzaran només a efectes de comunicació amb la Delegació del CSIC a Catalunya, i no se cediran a tercers per a cap altre ús ni formaran part de cap fitxer extern a l'aplicació, excepte el que preveu l'últim paràgraf de l'apartat 2, sent la Delegació del CSIC a Catalunya l'entitat responsable.
El titular té dret a oposar-se, accedir, rectificar i cancel·lar les dades personals seus estiguin emmagatzemades a la base de dades de la Delegació del CSIC a Catalunya, mitjançant notificació escrita a la següent adreça postal: Delegació del CSIC a Catalunya, c/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona, ​​o dirigint un escrit a l'adreça electrònica essersmodelics@csic.es, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.

6. Modificacions
La Delegació del CSIC a Catalunya es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts que presti a través del mateix, com la forma en què aquests siguin presentats o localitzats.

7. Legislació aplicable
El present Avís Legal i les seves conseqüències es regiran en tot cas per la legislació espanyola que estigui en vigor en cada moment.